Mooc Cổ Cò 03 Trục 45F

Mooc cổ cò 3 trục 45feet
– Kích thước lốp 12R22.5
– Kích thước bao: 14.000 mm
– Tự trọng: 5.650kg, Tổng tải 38.950kg
– Phụ kiện: bình nước