MOOC LỒNG KHUNG MUI 3 TRỤC 40F- XINHONGDONG

Moóc khung mui 3 trục, 40 feet
– Kích thước bao: 12.400 x 2.500 x 3.620 mm
– Kích thước lốp 12.00R20,
– Bửng cao 950 cm
– Tự trọng 9.000kg, Tổng tải 39.000kg